KZ   |    RU   |    EN
  +7 (7252) 455031

Ashyq28.05.2021
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители и гости города Шымкент!
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2021 года №22, с 31 мая 2021 года вход в терминал Аэропорта города Шымкент для всех посетителей, включая сотрудников аэропорта, а также встречающих и провожающих, будет осуществляться через мобильное приложение Ashyq.
QR-код аэропорта будет размещен перед входом в терминал.
Вам необходимо:
- скачать приложение Ashyq и зарегистрироваться в нем,
- при входе в терминал отсканировать QR-код и предъявить его сотруднику службы безопасности,
- если вы пользуетесь не смартфоном, а обычным телефоном, приготовьте пожалуйста удостоверение личности и предъявите его сотруднику службы безопасности для того, чтобы он проверил ваш статус через ИИН.
- иностранным гражданам для проверки статуса нужно предъявить при входе паспорт.
Посетители с «желтым» и «красным» статусами в здание терминала допускаться не будут.
Проверить свой статус вы можете заранее с помощью нейтрального QR-кода, размещенного ниже.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Просим вас с пониманием отнестись к введению дополнительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции и приезжать в аэропорт с запасом времени для проверки через систему Ashyq.
Вопросы по возврату средств, в случае не допуска к рейсу, следует направлять в представительства авиакомпаний.ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары!
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2021 жылғы 22 мамырдағы №22 қаулысына сәйкес, 2021 жылғы 31 мамырдан бастап Шымкент қаласы әуежайының терминалына барлық келушілер, әуежай қызметкерлерін, сондай-ақ күтіп алушылар мен шығарып салушыларды қоса алғанда, кіру Ashyq мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырылатын болады.
Әуежайдың QR-коды терминалға кірер алдында орналастырылады.
Сізге қажет:
- Ashyq қосымшасын жүктеу және оған тіркелу,
- терминалға кірген кезде QR-кодты сканерлеу және оны қауіпсіздік қызметінің қызметкеріне көрсету,
- егер сіз смартфонды емес, қарапайым телефонды қолдансаңыз, жеке куәлігіңізді дайындап, оны ЖСН арқылы сіздің мәртебеңізді тексеру үшін қауіпсіздік қызметінің қызметкеріне көрсетіңіз.
- шетел азаматтарына мәртебесін тексеру үшін кіру кезінде төлқұжатын көрсету қажет.
Терминал ғимаратына "сары" және "қызыл" мәртебесі бар келушілерге рұқсат етілмейді.
Сіз өзіңіздің күйіңізді төменде орналасқан бейтарап QR кодымен алдын-ала тексере аласыз.

ҚҰРМЕТТІ ЖОЛАУШЫЛАР!
Сізден коронавирустық инфекцияны таратпау бойынша қосымша шаралар енгізуге түсіністікпен қарауыңызды және Ashyq жүйесі арқылы тексеру үшін уақыт қорымен әуежайға келуіңізді сұраймыз.
Рейске жіберілмеген жағдайда, қаражатты қайтару жөніндегі мәселелерді авиакомпаниялардың өкілдіктеріне жіберген жөн.
AD

Dear residents and guests of the city of Shymkent!
In accordance with the Resolution of the Chief State Sanitary Doctor of the Republic of Kazakhstan dated May 22, 2021 No. 22, from May 31, 2021, the entrance to the terminal of the Shymkent Airport for all visitors, including airport employees, as well as those who meet and see off, will be carried out through the Ashyq mobile application.
The airport QR code will be posted in front of the terminal entrance.
You need:
- download the Ashyq application and register in it,
- when entering the terminal, scan the QR code and present it to the security officer,
- if you do not use a smartphone, but an ordinary phone, please prepare an identity card and show it to the security officer in order for him to check your status through the IIN.
- foreign citizens need to present their passport at the entrance to check their status.
Visitors with "yellow" and "red" statuses will not be allowed into the terminal building.
You can check your status in advance using the neutral QR code below.

DEAR PASSENGERS!
We ask you to treat with understanding the introduction of additional measures to prevent the spread of coronavirus infection and to arrive at the airport with enough time to check through the Ashyq system.
Questions about refunds in case of not being admitted to the flight should be directed to the airline offices.

← Назад к списку новостей